Логотип компании B&K PARTNERS
(050) 186-18-51
(068) 301-27-03
пн-пт 9.00 - 18.00
сб-нд — за домовленістю
bkpartnerslawfirm@gmail.com
 • image
 • image
 • image
 • image

Реєстрація інвестиційних фондів

Юридична компанія «B&K partners» пропонує послуги з реєстрації інститутів спільного інвестування (ІСІ) – корпоративних та пайових інвестиційних фондів.

Які переваги надасть Вам створення інституту спільного інвестування?

 • швидкий розподіл фінансових ресурсів всередині Вашого бізнесу;
 • вищий рівень прибутковості, ніж у звичних способів інвестування;
 • ефективне управління ризиками шляхом диверсифікації портфеля активів ІСІ;
 • прозорість системи звітності та управління ІСІ;
 • податкові пільги: згідно Податкового кодексу України, кошти, внесені засновниками, учасниками, доходи від операцій з активами та нараховані за активами, інші доходи від діяльності ІСІ - не оподатковуються.

В законодавстві України представлені такі види ІСІ, як корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

Що таке «корпоративний інвестиційний фонд» (КІФ)?

Це акціонерне товариство, що виключно провадить діяльність зі спільного інвестування. При цьому КІФ створюється лише заснуванням – тобто, злиття, поділ, виділ, приєднання чи перетворення КІФ заборонено.

КІФ не може засновати юридична особа, частка держави або органів місцевого самоврядування в якій складає більше 25 %.

Крім того, початковий статутний капітал КІФ має бути не менше 1250 мінімальних заробітних плат (у місячному розмірі на день реєстрації юридичної особи-КІФ).

Законом чітко визначено етапи створення КІФ:

 1. збори засновників приймають рішення про створення КІФ, приватне розміщення його акцій та затверджують проект його статуту;
 2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погоджує проект статуту КІФ;
 3. НКЦПФР реєструє випуск акцій КІФ, щоб сформувати його початковий статутний капітал;
 4. акціям КІФ присвоюється міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 5. з депозитарієм цінних паперів укладається договір про обслуговування емісії акцій КІФ і оформлення глобального сертифіката;
 6. здійснюється приватне розміщення акцій серед засновників КІФ та оплата їх повної номінальної вартості;
 7. установчі збори КІФ затверджують результати приватного розміщення акцій серед засновників, затверджують статут, обирають членів наглядової ради, затверджують проекти договорів з компанією з управління активами (КУА) та зберігачем активів КІФ;
 8. проведення державної реєстрації КІФ та його статуту в органах держреєстрації;
 9. з КУА та зберігачем активів КІФ укладаються відповідні договори;
 10. в НКЦПФР отримуються свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ та внесення його до Єдиного державного реєстру ІСІ, зареєстровані регламент та звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників.

Важливо: порушення зазначених етапів за законом є для НКЦПФР підставою для відмови у реєстрації КІФ.

Таким чином, законом України встановлено багато вимог до створення КІФ, що є складним юридичним процесом, що триває кілька місяців, потребує підготовки значної кількості документів.

Саме тому для економії Вашого часу та коштів рекомендуємо скористатися послугами юридичної компанії «B&K partners», юристи якої володіють всіма необхідними знаннями та досвідом зі створення КІФ.

Що таке «пайовий інвестиційний фонд» (ПІФ)?

Це активи учасників фонду, що належать їм на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні КУА та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

ПІФ - не юридична особа, і відповідно не має посадових осіб.

ПІФ створюється за рішенням КУА через придбання учасниками випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Мінімальний обсяг активів ПІФ не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат (у місячному розмірі на день реєстрації фонду як ІСІ).

Важливо: ці вимоги застосовують щодо ПІФ через 6 місяців після дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів. Якщо за цей час обсяг активів зменшився та протягом 6 місяців не збільшено до мінімуму, ПІФ підлягає ліквідації.

Законом передбачено конкретні етапи створення ПІФ:

 1. КУА приймає рішення про створення ПІФ та затверджує його регламент;
 2. ПІФ реєструє у НКЦПФР свій регламент, відомості про ПІФ заносяться до Єдиного державного реєстру ІСІ, йому присвоюється код згідно з реєстром та видається свідоцтво про внесення до реєстру;
 3. з аудитором, зберігачем активів ПІФ, депозитарієм, а також андеррайтером (в разі потреби) укладаються відповідні договори;
 4. КУА затверджує проспект емісії інвестиційних сертифікатів;
 5. НКЦПФР реєструє проспект емісії інвестиційних сертифікатів та видає КУА свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;
 6. інвестиційні сертифікати отримують міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів.

Важливо: ПІФ вважається створеним лише з дня, коли відомості про нього внесено до Єдиного державного реєстру ІСІ, і створення ПІФ іншим шляхом, ніж передбачено законом, забороняється.

Щоб дотриматися всіх вимог закону та отримати реальний результат, варто доручити складний процес створення ПІФ спеціалістам юридичної компанії «B&K partners», які обізнані з усіма нюансами їх створення та діяльності.

Скориставшись послугами юридичної компанії «B&K partners», Ви отримаєте готовий інститут спільного інвестування, що допоможе для Вас ефективно оперувати активами, реалізувати нові інвестиційні проекти і залучати кошти для Вашого функціонуючого бізнесу, оптимізувати податкове навантаження.

Copyright 2013© bkpartners.com.ua
Юридичні послуги.
Всі права захищені.
Сайт створено "sd-studio.kiev.ua"