Години роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Замовити безкоштовну консультацію

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту відноситься до фінансових послуг.

Фінансова установа має право надавати фінансові послуги після внесення її до Реєстру фінансових установ, отримання Свідоцтва та відповідної ліцензії на кредитування.

Процедура створення кредитної установи, що планує надавати послуги з кредитування:

 1. Реєстрація юридичної особи
 2. Приведення до нормативів фінансової установи
 3. Внесення до реєстру Фінансових компаній – реєстрація кредитної установи
 4. Отримання ліцензії на кредитування – надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Вимоги до кредитної установи

З метою реєстрації кредитної установи, компанія має відповідати наступним вимогам.

 • В установчих документах фінансової кредитної установи зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати заявник як виключний вид його діяльності з урахуванням вимог законодавства, у тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг.
 • Наявність у фінансової кредитної установи внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом кредитної установи відповідно до його установчих документів.
 • Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства.
 • Наявність облікової та реєструючої систем у фінансової кредитної установи (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які мають відповідати вимогам, встановленим ще Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання кредитних послуг (фінансових послуг) споживачам та подання звітності до НБУ.
 • Формування фінансовою кредитною установи статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами, а також відповідність розміру статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу фінансової кредитної установи вимогам законодавства. У разі надання однієї послуги надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – у розмірі не менше 3 млн. грн., у разі наданні 2 і більше послуг – у розмірі не менше 5 млн. грн. При суміщенні окремих фінансових послуг можуть бути додаткові вимоги.
 • Відповідність керівника і головного бухгалтера фінансової кредитної установи Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
 • Наявність у фінансової кредитної установи умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме:
 1. власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. відповідної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання до НБУ інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, та засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти)

Додаткові вимоги до кредитної установи

Фінансова кредитна установа формує капітал, резерви, фонди та визначає порядок покриття збитків відповідно до вимог законодавства.

Фінансова кредитна установа здійснює реєстрацію договорів про фінансові послуги шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов’язковою можливістю роздрукування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

Фінансова кредитна установа зобов’язана вести журнал обліку укладених і виконаних договорів у хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) з обов’язковим зазначенням такої інформації:

 • Номер запису за порядком
 • Дата і номер укладеного договору в хронологічному порядку;
 • Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – споживача фінансових послуг
 • Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта)
 • Розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дата зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок фінансової установи
 • Дата закінчення строку дії договору (дата анулювання або припинення дії договору)

У картках обліку виконання договорів обов’язково зазначається така інформація:

 • Номер картки
 • Дата укладення та строк дії договору
 • Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – споживача фінансових послуг
 • Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, – серія та номер паспорта)
 • Вид фінансового активу, який є предметом договору
 • Відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:
 • Дата отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів
 • Сума грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором
 • Сума винагороди
 • Сума інших нарахувань згідно з умовами договору
 • Загальна сума та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки

Отримати безкоштовну консультацію, у разі виникнення питань, Ви можете за телефоном +380501861851

Залишити заявку