Години роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Замовити безкоштовну консультацію

Хто може займатися обміном валют?

Небанківська установа, яка є фінансовою установою, – юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, який ведеться НБУ.

Організація діяльності з обміну валют

З метою створення, реєстрації, ліцензування діяльності з обміну валют:

 • Реєстрація юридичної особи
 • Приведення до нормативів фінансової компанії
 • Внесення компанії в реєстр фінансових установ
 • Приведення до нормативів фінансової валюто-обмінної компанії
 • Отримання ліцензії на обмін валют

Умови отримання ліцензії на обмін валют

Національний банк видає ліцензію на обмін валют за умови дотримання таких вимог:

 1. Строк діяльності фінансової установи.

З метою торгівлі обміну валют в готівковій формі строк діяльності не розповсюджується, в інших випадках – строк діяльності не менше одного року – для фінансової установи, у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України. Строк підтверджується документом, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання фінансовою установою відповідних фінансових послуг у валюті України.

 1. Відповідність фінансового стану фінансової установи.
 2. Відповідність фінансової установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
 3. Відповідність структури власності фінансової установи вимогам.
 4. Подання до Національного банку повного пакета документів для отримання ліцензії на обмін валют.
 5. Відсутність:
 • Здійснення фінансовою установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень фінансових установ в Україні та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів фінансової установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до фінансової установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії – щодо фінансової установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця фінансова установа.
 • Здійснення фінансовою установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв’язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв’язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до фінансової установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України – щодо фінансових установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії у випадках, не пов’язаних із розширенням/зміною переліку валютних операцій.

Фінансові установи, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, зобов’язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень (своїх приміщень та/або приміщень їх структурних підрозділів) вимогам законодавства України, уключаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та з питань організації захисту приміщень фінансових установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України.

Вимоги до фінансового стану з метою діяльності з обміну валют

Фінансовий стан фінансової установи повинен відповідати запланованим нею у бізнес-плані обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план фінансової установи повинен бути складений з урахуванням вимог Положення НБУ. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані повинні бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від фінансової установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.

Національний банк має право визнати фінансовий стан фінансової установи таким, що не відповідає вимогам, якщо дані бізнес-плану фінансової установи та/або фінансової звітності свідчать про те, що немає пропорційних її обсягу та характеру діяльності ресурсів для належного здійснення діяльності з обміну валют.

Фінансові установи для отримання ліцензії на обмін валют зобов’язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

 1. Для здійснення валютних операцій, пов’язаних з наданням кредитів (позик) та/або залученням фінансових активів, – у сумі 100 мільйонів гривень.
 2. Для здійснення валютних операцій з переказу коштів, що не передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, – у сумі 10 мільйонів гривень.
 3. Для здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, якщо:
 • Фінансова установа має не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), – у сумі п’ять мільйонів гривень.
 • Фінансова установа має більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), – розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку п’ять мільйонів гривень плюс п’ять мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються зазначені валютні операції.
 1. Для здійснення інших валютних операцій у сумі 15 мільйонів гривень.

Вимоги щодо розміру мінімального власного капіталу не додаються в разі здійснення фінансовою установою двох або більше видів валютних операцій.

Фінансова установа, яка звертається за отриманням ліцензії на обмін валют, зобов’язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 1000000 гривень.

Фінансова установа зобов’язана на підставах та в порядку, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) фінансової установи.

Вимоги до ділової репутації з метою діяльності з обміну валют

Фінансова установа, її керівники, власники істотної участі в ній:

 • Не повинні бути об’єктами застосування санкцій з боку іноземних держав (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавних об’єднань, міжнародних організацій або України (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій).
 • Не повинні бути включеними до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).
 • Не повинні допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації).
 • Керівники фінансової установи, фізичні особи – власники істотної участі в фінансовій установі не повинні мати судимості за вчинення злочинів.

Керівник фінансової установи повинен відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації:

 1. Мати:
 • Вищу освіту.
 • Стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки.
 1. Не мати:
 • Заборгованості зі сплати податків та зборів.
 • Простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов’язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою (фізичною особою – підприємцем, самозайнятою особою).
 • Досвіду роботи на посаді керівника в юридичній особі, яку визначено банкрутом або щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство (вимога застосовується протягом трьох років із дня порушення провадження у справі про банкрутство).
 • Досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов’язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій).
 • Досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов’язків зазначених осіб в юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).

Видача ліцензії на обмін валют

Рішення про видачу ліцензії на обмін валют або відмову в її видачі, відкликання (анулювання) ліцензії на валютні операції приймає Правління Національного банку, а рішення про зупинення, поновлення ліцензії на валютну діяльність – Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.

Рішення Національного банку про видачу ліцензії на обмін валют або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії на обмін валют є обов’язковим для виконання.

Національний банк видає заявнику ліцензію на обмін валют шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу ліцензії на обмін валют.

Ліцензія на обмін валют набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії.

Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії на обмін валют фінансової установі, якщо:

 1. Подані документи містять неповну, недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам Положення НБУ.
 2. Не подано документи, інформацію, пояснення на запит Національного банку, надісланий відповідно до Положення НБУ.
 3. У Національного банку є документально підтверджена інформація про:
 • Здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів суттєвих порушень вимог до організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, та/або суттєвих порушень вимог валютного законодавства в кількості, що становить 50 і більше відсотків від кількості структурних підрозділів небанківської установи, та/або двох і більше випадків застосування Національним банком до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства у вигляді штрафу, обмеження, зупинення та припинення здійснення окремих видів валютних операцій, зупинення ліцензії на обмін валют – щодо фінансової установи, яка звертається за отриманням ліцензії в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати ця небанківська установа.
 • Здійснення небанківською установою протягом останніх шести місяців, що передують даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, законодавства про поштовий зв’язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв’язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або наявності двох і більше фактів застосування до небанківської установи протягом року, що передує даті надходження пакета документів, та протягом строку розгляду пакета документів заходів впливу за порушення вищезазначеного законодавства України – щодо небанківських установ, які звертаються до Національного банку за отриманням ліцензії на обмін валют у випадках, не пов’язаних із розширенням/зміною переліку валютних операцій.
 1. Фінансовий стан фінансової установи не відповідає установленим вимогам.
 2. Фінансова установа та/або хоча б один з її керівників, та/або хоча б один із власників істотної участі в фінансовій установі не відповідають установленим вимогам.
 3. Структуру власності фінансової установи Національним банком визнано непрозорою.
 4. Фінансова установа, яка має намір отримати ліцензію на обмін валют, допускала суттєві порушення фінансових зобов’язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (фізичної особи – підприємця, самозайнятої особи).
 5. Фінансова установа не дотрималася інших вимог Положень НБУ.

Реєстрація пункту обміну валют

Фінансові установи, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют – реєстрація пункту обміну валют, у встановленому Національним банком порядку.

Фінансова установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, яка планує відкрити структурний підрозділ (реєстрація пункту обміну валют), що потребуватиме збільшення мінімального розміру власного капіталу фінансової установи, подає документи не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів до Національного банку.

Структурні підрозділи фінансової установи, пункт обміну валют здійснюють валютні операції згідно з положеннями, які регламентують проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих фінансовою установою – юридичною особою.

Отримати безкоштовну консультацію, у разі виникнення питань, Ви можете за телефоном +380501861851

Залишити заявку