Години роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Замовити безкоштовну консультацію

Умови функціонування платіжних систем в Україні

Переказ в Україні може здійснюватися за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем. Платіжні системи (крім внутрішньобанківської платіжної системи) діє відповідно до правил, установлених платіжною організацією відповідної платіжної системи. 

Правила платіжної системи мають установлювати організаційну структуру платіжної системи, умови участі, порядок вступу та виходу із системи, управління ризиками, порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у системі, порядок вирішення спорів учасників між собою та між учасниками і користувачами, систему захисту інформації, порядок проведення реконсиляції.

Платіжні системи, створені резидентами

Банки та/або небанківські фінансові установи-резиденти мають право створювати та бути учасниками внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем.

Національний банк України має право установлювати вимоги до платіжних організацій платіжних систем залежно від виду переказів, які здійснюються в платіжній системі.

Учасниками платіжної системи в Україні мають право бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з платіжною організацією відповідної системи.

Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами

Фінансові установи, які мають ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, а також банки, – мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, про участь у відповідних системах, якщо ці системи внесені до Реєстру.

Банкам, небанківським фінансовим установам та платіжним організаціям створених ними систем забороняється укладати договори про участь у міжнародних платіжних системах, які передбачають обмеження прав банків, небанківських фінансових установ та їх представників брати участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях.

Реєстрація платіжних систем в Україні

Реєстрацію платіжної системи в України, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури здійснює шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Національного банку України.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком.

Національний банк здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо:

 • платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи
 • міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, у тому числі міжнародної системи інтернет-розрахунків, що відповідає вимогам цього Положення, після узгодження умов і порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні
 • внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи
 • учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений із цим учасником договір
 • учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі
 • оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності

Реєстрація платіжної системи, платіжна організація резидент

Платіжна організація платіжної системи зобов’язана для узгодження правил цієї системи подати до Національного банку пакет документів.

Правила платіжної системи мають містити положення про:

 • організаційну структуру платіжної системи
 • умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи
 • систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем (окремо за кожним ризиком, властивим платіжній системі), порядок забезпечення безперервності діяльності платіжної системи і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов’язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності)
 • види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо
 • порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі
 • порядок застосування дати валютування (у разі її використання)
 • строки проведення переказу коштів
 • порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів)
 • порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/ неналежних переказів, суб’єктів цих переказів (для карткових платіжних систем)
 • вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів
 • порядок виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасника платіжної системи
 • порядок забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів
 • систему захисту інформації
 • порядок проведення реконсиляції
 • порядок здійснення платіжною організацією контролю за дотриманням учасниками платіжної системи вимог правил платіжної системи
 • порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов’язаних із функціонуванням платіжної системи
 • порядок зберігання паперових та електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження правил платіжної системи.

Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, розглянути ці документи.

Реєстрація міжнародної платіжної системи, платіжна організація нерезидент

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов’язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи подати до Національного банку пакет документів, що містить:

 1. копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:
  • організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи
  • порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи
  • систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним
  • види послуг, які надаватимуться міжнародною платіжною системою її учасникам-резидентам, та порядок їх надання
  • перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі [для міжнародних систем переказу коштів – з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)]
  • технологію здійснення переказу коштів учасниками платіжної системи, уключаючи технологію обміну інформацією в міжнародній платіжній системі та опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України
 2. копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної системи, що регламентують:
  • вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог
  • порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів
 3. копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:
  • витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи
  • дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів

Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

Отримати безкоштовну консультацію, у разі виникнення питань, Ви можете за телефоном +380501861851

Залишити заявку