Години роботи

пн-пт 10.00 - 18.00; сб-нд за домовленістю

Замовити безкоштовну консультацію

Діяльність Компанії з управління активами

Діяльність із спільного інвестування – діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування.

Інститут спільного інвестування – корпоративний або пайовий фонд.

Корпоративний інвестиційний фонд це – юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Пайовий інвестиційний фонд це – сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Реєстрація Компанії з управління активами

Управління активами відноситься до фінансових послуг.

Фінансова установа має право надавати фінансові послуги після внесення її до Реєстру та отримання Свідоцтва та після отримання відповідної ліцензії на управління активами.

Компанія з управління активами створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та здійснює діяльність відповідно до вимог законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії з цього питання.

Процедура створення компанії з управління активами, що планує надавати послуги з управління активами інститутів спільного інвестування:

 1. Реєстрація юридичної особи
 2. Приведення до нормативів з метою отримання ліцензії КУА на управління активами
 3. Членство в саморегулівній організації (СРО)
 4. Отримання ліцензії для КУА на управління активами
 5. Внесення до реєстру Фінансових компаній
 6. Постановка на облік в Держфінмоніторинг

Реєстрація Компанії з управління активами та отримання ліцензії для КУА на управління активами відбувається з метою управління інститутами спільного інвестування.

Реєстрація інституту спільного інвестування

Процедура реєстрації інвестиційних фондів:

 1. Реєстрація корпоративного інвестиційного фонду
 2. Реєстрація пайового інвестиційного фонду

Реєстрація інституту спільного інвестування здійснюється Комісією шляхом внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру з присвоєнням такому інституту реєстраційного коду.

Підставою для внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент.

Інформація з Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті Комісії в порядку та обсязі, встановлених Комісією.

Умови створення Компанії з управління активами

Статут Компанії з управління активами

Компанія з управління активами, у статуті має зазначити відомості про:

 • Види діяльності, провадження яких буде здійснювати заявник.
 • Заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством.
 • Здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням обмежень, передбачених Законами України «Про інститути спільного інвестування», «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 • Створення резервного фонду компанії з управління активами.
 • Уповноважений орган, що приймає рішення про створення, ліквідацію пайового інвестиційного фонду, випуск інвестиційних сертифікатів та інших дій, пов’язаних зі здійсненням діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
 • Структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю), який здійснюється відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну Діяльність на фондовому ринку.

Статутний капітал Компанії з управління активами

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений грошовими коштами, повинен становити суму не менше ніж 7000000 гривень на день подання документів до Комісії для отримання ліцензії КУА.

Вимоги до учасників Компанії з управління активами

У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї компанії.

Інформація щодо структури власності та пов’язаних осіб компанії з управлінню активами є прозорою та такою, що відповідає вимогам Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі відносини контролю між ними. Зазначена інформація заявника щодо структури власності та пов’язаних осіб заявника має бути правдивою, повною, містити інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідати вимогам цих Ліцензійних умов.

Для юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, розмір власних коштів є достатнім, якщо він за обсягом перевищує номінальну вартість належної йому частки.

Для юридичної особи, що є кінцевим власником заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він за обсягом не менше ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі, що перевищує номінальну вартість належної йому частки.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим власником заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у обсязі не меншому, ніж розмір номінальної вартості відповідної частки у заявника.

Вимоги до приміщення Компанії з управління активами

Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією повинна становити не менше ніж 30 м кв., а його відокремленим структурним підрозділом – не менше ніж 20 м кв. відповідно.

Вимоги до участі в СРО

Компанія з управління активами отримує ліцензію КУА за поданням саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Вимоги до персоналу Компанії з управління активами

Компанія з управління активами повинна мати при отриманні ліцензії КУА на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівник), які здійснюють діяльність з управління активами, а для провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів відокремленими підрозділами – не менше двох сертифікованих фахівців у кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівник відокремленого підрозділу).

Вимоги до керівника Компанії з управління активами

Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не можуть бути посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку.

Керівник або виконуючий обов’язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку), повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року.

Вимоги до головного бухгалтера Компанії з управління активами

Головний бухгалтер професійного учасника фондового ринку повинен відповідати таким професійним вимогам:

 • Мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).
 • Мати документ про підвищення кваліфікації шляхом підготовки за типовою програмою професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та атестації в порядку, визначеному Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами). У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера пройти підвищення кваліфікації. Проходити дане підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки.
 • Не мати непогашеної або незнятої судимості за злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
 • Мати стаж трудової діяльності на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років в фінансовій установі або не менше п’яти років в будь-якій іншій установі.

Отримати безкоштовну консультацію, у разі виникнення питань, Ви можете за телефоном +380501861851

Залишити заявку